Humanističke studije je međunarodni, recenzirani časopis, otvorenog pristupa.

Prvi broj