Back to Top

Uredništvo

Dragan K. Vukčević

Glavni i odgovorni urednik

Rođen je 8. januara 1958. godine u Titogradu (Podgorici). Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (1980). Magistrirao (1983) i doktorirao (1993) na Pravnom fakultetu u Beogradu (pravno-sociološki smjer).

U mandatu 1989-1991. godine, obavljao je dužnost republičkog Sekretara za odnose sa inostranstvom u Vladi Republike Crne Gore.

Bio je dekan i redovni profesor na Pravnom fakultetu (UCG) u Podgorici, te dekan Fakulteta pravnih nauka (UDG) u Podgorici. Na Univerzitetu Donja Gorica izvodi nastavu na predmetima: Sociologija i Globalizacija.

Glavni je urednik u Izdavačkoj kući CID u Podgorici.

Najvažnije objavljene knjige: Sociološka misao u Rusiji (iskustvo XX vijeka), Podgorica – Sremski Karlovci, 1994; Ekonomija i pravo (odnos osnovnih pojmova), Podgorica, 1996; Iza normi (sociološki i pravni eseji), Podgorica 2003.

Predsjednik je Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 2016. godine, te član Svjetske akademije nauka i umjetnosti.

Redakcija:

Đorđije Borozan (Podgorica);
Ilija Vujačić (Beograd);
Dragica Vujadinović (Beograd);
Milan Podunavac (Podgorica);
Cirila Toplak (Ljubljana);
Mirjana Maleska (Skoplje);
Asim Mujkić (Sarajevo).

Savjet:

John Keane (Sidney);

Nenad Dimitrijević (Beograd);

Čedomir Čupić (Beograd);

Olga Breskaja (Vilinius);

Ana Krasteva (Sofija, Lyon);

Panos Ljoveras (Solun);

Đuro Šušnjić (Beograd);

Tonko Maroević (Zagreb);

Viljam Smirnov (Moskva);

Rudi Rizman (Ljubljana);

Alpar Lošonc (Novi Sad);

Vesna Kilibarda (Podgorica);

Stefano Bianchini (Bologna);

Hans-Georg Ziebertz (Würzburg);

Ratko Božović (Beograd).