No. 3/2017 (download)

THEMATIC ARTICLES:

UDK 32:061.1 EU

Milan Podunavac

Politička ideja Evrope (  )

UDK 061.1 EU

Goran Gretić

Kriza ideje ujedinjenja Europe (  )

UDK 32:314.12(4)

Asim Mujkić

Europa i Zapadni Balkan u populističkom ruhu (  )

UDK 327:061.1 EU (47)

Tihomir Cipek

Rusija i Europska unija. Što je ostalo od partnerstva? (  )

UDK 32:172.15(497.16)

Ilija Vujačić

Kontekstualnost ustavnog patriotizma — crnogorska perspektiva (  )

UDK 141.1:28(4:5)

Nataša Jovanović

Šta je novo u savremenom evropskom orijentalizmu? Jedan teorijski ekskurs o (pre)naglašavanju nasleđa Ibn Halduna u savremenoj socijalnoj misli (  )

UDK 327(497.16)”18/19”

Radoslav Raspopović

Promjene u definisanju spoljnopolitičkih zadataka crnogorske diplomatije u drugoj polovini XIX i na početku XX vijeka (  )

UDK 314.723:061.1 EU(497)

Boro Vučinić

Balkanski aspekt migracione krize u Evropi (  )

STUDIES:

UDK 327:341.176(100)

Lidija Čehulić Vukadinović

Međunarodne organizacije u suvremenim međunarodnim odnosima (  )

UDK 27-29 Dionizije Areopagit
UDK 17.031.1:14

Filip Ivanović

Nevidlјiva lјepota i njene vidlјive predstave: Estetika Dionisija Areopagita (  )

UDK 316.723:32.15

Predrag Zenović

The Normative Flaws of Liberal Culturalism (  )

REVIEWS:

Milan Podunavac

Radule Knežević, Suvremena politička teorija, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2017 (  )

Ilija Vujačić

Osvrt na knjigu: Đorđije Borozan, Crnogorske dinastije: Vojislavljevići, Balšići, Crnojevići, CID, Podgorica, 2017 (  )

Nikola Zečević

O identitetu, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2015 (  )

Predrag Zenović

Ilija Vujačić, Saznanje i politika, Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske / Disput,
Zagreb, 2014 (  )

Nikoleta Đukanović

In Memoriam: Prof. dr Lidija Čehulić Vukadinović (1966–2017) (  )