Broj 4/2018 (download)

TEMATSKI RADOVI:

UDK 321.011.5(4)

Biljana Đorđević

Agonistički pristup raspravama o budućnosti demokratije u Evropi (  )

UDK 314.122:314.74(430)

Ljiljana Glišović

Populizam u Nemačkoj i migrantska kriza (  )

UDK 321.64:378(497.6)

Nermina Mujagić

Populizam kao prepreka održivosti, profesionalnosti i etičnosti javnih univerziteta (  )

UDK 321.64:330.82(4)

Milan Podunavac

Politički narativi o Evropi i izazovi populizma (  )

UDK 323.284:28(497-15)

Nina Kecojević

Violent Extremism in the Western Balkans: A Challenge to European Security (  )

UDK 321.64:327(560)

Mira Šorović

Uticaj Erdoganovog režima na međunarodnu zajednicu, sa posebnim akcentom 
na Zapadni Balkan (  )

STUDIJE:

UDK 329.285

Radule Knežević

O pojmu i historiji anarhizma (  )

UDK 327:061.1 EU

Nikoleta Đukanović

Federalni ili konfederalni koncept razvoja EZ (  )

RECENZIJE / PRIKAZI:

Bojan Božović (rec.)

Branko Bošković – Politička sociologija Entonija Gidensa, Univerzitet u Beogradu, FPN / Čigoja, Beograd, 2018 (  )

Petar Marković (rec.)

Predrag Zenović – Saglasja, JU Narodna biblioteka Budve, Budva, 2018 (  )

Luka Rakojević (rec.)

Dilan Dog – dnevnik, Veseli četvrtak, Beograd, 2018 (  )

Petar Popović

In Memoriam: prof. dr. sc. Radule Knežević (1941–2018) (  )