Broj 6/2019 (download)

TEMATSKI RADOVI:

UDK 061.1 EU:342.53

Radmila Nakarada

Višeslojne poruke izbora za Evropski parlament (2019) (  )

UDK 342.534:061.1EU(430)

Ljiljana Glišović

Evropska Nemačka ili nemačka Evropa: rezultati izbora za Evropski parlament u Nemačkoj i izbor predsednika Evropske komisije (  )

UDK 061.1EU(497-15)

Sajma Ademović

Identitet kao osnova evropeizacije Zapadnog Balkana (  )

UDK 342.534:061.1EU“2018“

Nikola B. Šaranović

Religijski akteri i političko akterstvo: izbori za Evropski parlament 2019. godine (  )

UDK 27:340.64(4)

Luka Nešković

Budućnost Evrope i kriza hrišćanskog identiteta (  )

STUDIJE:

UDK 821.163.4.09-31(497.16)

Milun Lutovac

Romani mojkovačkog književnog kruga (  )

UDK 351.86:061.1EU(497.16)
327.51(497.16)

Nikola Banićević

Reforme sektora nacionalne bezbjednosti u procesu evroatlantskih integracija Crne Gore (  )

RECENZIJE / PRIKAZI:

Milan Podunavac

Filip Tesar, Etnički konflikti, Biblioteka XX vek, Beograd, 2019 (  )

Luka Rakojević i Nikola Vukčević

Đuro Šušnjić, Sjaj odlomka: Prilozi otvorenoj antropologiji, UDG — Fakultet umjetnosti, Podgorica, 2019 (  )

Veselin Pavlićević

Milovan Đilas, Pisma iz zatvora, Vukotić Media, Beograd, 2016.

S one strane pobune (  )