Broj 9/2021 (download)

TEMATSKI RADOVI:

UDK323.1(497.6)

Tomasz Rawski

Glavni pravci bošnjačke nacionalističke politike u savremenoj Bosni i Hercegovini (  )

UDK796/799(497.5)(091)

Alojz Ivanišević

Počeci hrvatskog sporta u Habsburškoj monarhiji (  )

UDK341(4)

Drago Roksandić

Europa i njene višestruke jugoistočne granice. Problemi i pristupi „Zapadnom Balkanu“ (  )

STUDIJE:

UDK329(4)

Branko Bošković

Right-Wing Populist Parties in Europe: Does Welfare Chavinism Endanger Social Protection Budget? (  )

UDK341:343.326

Nikola Banićević

Terrorism as a Problem of International Security (  )

UDK821.09

Vladimir Vujošević

„Odsanjati košmar do kraja“: modernizam, (anti)tradicija i „jezik mrtvih“ (  )

PREVODI:

UDK821.161.1.09 Blok A.

Radmilo N. Marojević

Aleksandar Blok (1870–1921) i poema „Dvanaest“ (1918) (  )(  )

RECENZIJE:

Nikola Šaranović

Danijel Pals, Teorije o religiji, CID, Podgorica, 2019 (  )

Luka Rakojević

Ratko Božović, Povratak bliskosti, JU Narodna biblioteka Njegoš, Nikšić, 2020 (  )

Slađana Kavarić Mandić

Maša Jovanović, Petar Lubarda u Crnoj Gori 1946–1951, Fondacija „Ćano Koprivica“ – Narodni muzej Crne Gore, Nikšić – Cetinje, 2021 (  )